• ul. Armii Krajowej 3, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Instalacja odgromowa

Popularna „odgromówka” chroni obiekt przed uderzeniami piorunów i odprowadza energię do ziemi, a składa się z metalowych elementów montowanych na dachu. Mirex oferuje elementy instalacji odgromowej, takie jak złącza krzyżowe, uchwyty, uziomy, osprzęt sieciowy NN, bednarki, przewody odgromowe (metalowe i aluminiowe), piorunochrony.

Naszymi dostawcami komponentów do instalacji odgromowej są AN-KOM i ELKO-BIS.

 

Instalacja odgromowa