• ul. Armii Krajowej 3, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Odgromówka

Odgromówka”, czyli instalacja odgromowa, chroni budynki przed uderzeniami piorunów i odprowadza zebraną energię do ziemi. Urządzenie takie składa się z metalowych elementów, przeznaczonych do zamontowania na dachu. Naszymi dostawcami są cenieni producenci tego typu komponentów – AN-KOM i ELKO-BIS. Odgromówka oferowana przez te firmy charakteryzuje się wysoką jakością oraz trwałością. Mogą mieć więc Państwo pewność, że przez długi czas będzie odpowiednio spełniała swoją funkcję, przez długi czas.

Instalacja odgromowa składa się z następujące elementy:

  • złącza krzyżowe,
  • uchwyty,
  • uziomy,
  • osprzęt sieciowy NN,
  • bednarki,
  • metalowe i aluminiowe przewody odgromowe,
  • piorunochrony.

Odgromówka jest instalacją wymaganą przez przepisy prawa budowlanego i musi się znaleźć na każdym budynku mieszkalnym oraz użytkowym. Jest to niezwykle ważne, gdyż jest ona skutecznym zabezpieczeniem przed pożarem na skutek uderzenia pioruna, a także ochroną instalacji elektrycznej. Mając instalację odgromową można więc mieć pewność, że nie nastąpi zwarcie mogące wywołać uszkodzenie instalacji.

 

Odgromówka